Klubi-36:n tavoite: Seuran tarkoituksena on tarjota tytöille ja naisille jalkapallon harjoittelu- ja pelimahdollisuus pelaajan omalla tasolla hyvin organisoidussa seurassa. Toiminta on laadukasta, tavoitteellista ja mielekästä niin pelaajille, seuratoimijoille kuin perheille. Klubin tavoitteena on olla laadukas ja vetovoimainen jalkapalloseura, jossa halutaan olla mukana ja tulla mukaan myös ympäristökunnista.

Painopistealueina toiminnassamme on pelaajalähtöisyys, toiminnan jatkuvuuden turvaaminen, seuran jäsenten yhteenkuuluvuuden tunteen lisääminen sekä seuran talouden tasapaino. Aktiivisen pelaamisen ohella seura tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden toimia jalkapallon parissa erilaisissa organisaation vastuutehtävissä, ohjaajana, valmentajana, joukkueenjohtajana, huoltajana tai muuna taustatoimijana. Jäsenet sitoutuvat toiminnassaan noudattamaan seuran sääntöjä sekä seurakäsikirjaa. Klubi-36 tulee olemaan mukana Palloliiton erilaisissa kampanjoissa sekä osallistuu aktiivisesti Palloliiton tapahtumiin.


Klubi-36:n strategia: Yksi Ylä-Savon yhteinen menestyvä ja vetovoimainen tyttöjalkapalloseura sekä kasvattajaseura.

Lue lisää seurakäsikirjastamme.


Klubi-36:n arvot:

Ilo – Kaikessa toiminnassa niin kentällä kuin kentän laidalla näkyy ja kuuluu tekemisen ja yhdessä olemisen ilo. Seurassa iloitaan kaikkien onnistumisesta ja kannustetaan ja tuetaan toisia.

Välittäminen – Jokainen yksilö on ainutkertainen ja tärkeä. Pidämme erittäin tärkeänä sitä, että pystymme tarjoamaan puitteet, joissa jokainen voi tuntea olonsa mukavaksi ja turvalliseksi taustoistaan riippumatta.

Yhteisöllisyys – Jokainen seuran toiminnassa mukana oleva pyrkii hyvässä hengessä kehittämään seuraa ja toimii sen tukemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Aktiivinen osallistuminen seuran päätöksentekoon ja rakentavien kehittämisehdotusten tekeminen toiminnan edelleen kehittämiseksi on paras tapa vaikuttaa Klubin toimintaan.

Urheilullisuus – Klubi-36 tarjoaa jokaiselle tytölle oman tasoisen etenemismahdollisuuden. Kannustamme lapsia urheilun pariin, innostamme heitä liikkumaan ja tarjoamme siihen mahdollisuuden. Kasvatamme heitä terveisiin elämäntapoihin; kullekin ikäryhmälle sopiva harjoittelu, oikea ravinto ja riittävä lepo luovat perustan urheilulliselle elämälle ja menestykselle. Emme hyväksy päihteiden käyttöä vaan kannustamme nuoria päihteettömyyteen. Sellaiset energiajuomat, joita ei myydä kaupoissa alle 15-vuotiaille, eivät kuulu seuran tapahtumiin ja harjoituksiin.

Klubi-36 r.y. 

klubi36@klubi36.fi

Y-tunnus 1001431-8

Antinkatu 10, 74120 Iisalmi