KLUBI-36 ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE  2017

Päämäärä ja tavoitteet

Tarkoituksena on tarjota tytöille/ naisille jalkapallon harjoittelu- ja pelimahdollisuus hyvin organisoidussa seurassa sekä kasvattaa heistä hyviä pelaajia ja myös tasapainoisia ihmisiä.

Painopistealueina toiminnassa on pelaajalähtöisyys, seuran talouden pitäminen hyvässä kunnossa, toiminnan jatkuvuuden turvaaminen, pelaajien ja vanhempien yhteenkuuluvuuden lisääminen.

 • ylläpidetään aktiivista toimintaa ja rekrytoidaan uusia jäseniä
 • seuramme tavoitteena on mahdollistaa lapsille ja nuorille laadukasta ja ohjattua liikunnan harrastaminen, siten että perustoimintaan osallistuminen olisi mahdollista alle 50 EUR kuukausikustannuksella kaikissa ikäryhmissä.
 • tavoitteena on, että LeikkiMaailman joukkueiden ohjaajat ovat käyneet vähintään piirin ilmaisena palveluna tarjoaman E-tason lasten ohjaajakurssin. Lasten ohjaajakursseja järjestetään vuosittain useita joko alueellisina tai seurakohtaisina koulutuksina.

Kehitetään yhteistoimintaa muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa:

 • yhdessä vaikuttaminen
 • yhteiset tapahtumat
 • yhteiset hankkeet
 • yhteistyöelimiin osallistuminen

Valmennustoiminta

Tuetaan nuorten ohjaajakoulutukseen sekä valmennus- ja seuratoimitsijakoulutukseen osallistuvia jäseniä seuran matkustussäännön mukaan ja pyritään järjestämään heille koulutuksia resurssien puitteissa.

Fair Play (suvaitsevaisuus, solidaarisuus, tasapuolisuus) huomioidaan kaikessa toiminnassa.

Toiminnassa noudatetaan SPL:n Kaikki Pelaa -nuoriso-ohjelmaa.

Talous:

Taloutensa turvaamiseksi Klubi-36 järjestää Säästöpankki Optia Girls Cup-turnauksen, aluetaitotapahtuman, kinkkuarpajaiset, erilaisia talkootöitä, arpajaisia, yhteistyösopimuksia ym.

Taloudellinen tilanne kartoitetaan vähintään neljä kertaa vuodessa ja seurataan talousarvion toteutumista.

Jäsenmaksujen sekä seuralle tulevien suoritusten  perintää tehostetaan.

Joukkueet

Seurassa on kaudella 2017 viisi kilpailullista ryhmää, harrasteryhmä sekä jaliskerho.

 • Naisten joukkue pelaa piirin pienkenttäsarjassa sekä kolmosessa.
 • B-joukkue pelaa B-tyttöjen 1-divisioonaa.
 • 04/05 (D13/D12) -ikäiset harjoittelevat yhdessä.
 • 06/07 (E11/E10) -ikäiset harjoittelevat yhdessä.
 • 08/09 (F9/F8) -ikäiset harjoittelevat yhdessä.
 • 10/11 (Jalkapallokoulu) -ikäiset harjoittelevat yhdessä.
 • FC Miinat harrasteryhmä kaikille täysi-ikäisille yli seurarajojen.

Seuran yhteiset turnaukset ovat oma turnaus, muihin turnauksiin osallistuminen joukkueiden vapaassa valinnassa.

Joukkueet laativat omat tavoitteet, toimintasuunnitelmat ja budjetit.

Johtokunta

Ylintä päätäntävaltaa seurassa syys- ja kevätkokouksien välissä käyttää johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä.

 • johtokunta hoitaa seuran hallinnon, tukee lajien ja vastuuhenkilöiden toimintaa
 • valvoo toimintasuunnitelmien toteutumista ja taloustilannetta sekä edistää seuran viestintää ja markkinointia
 • johtokunta laatii seuralle toimintalinjan

Seuran puheenjohtaja valitaan seuran syyskokouksessa. Johtokunta valitsee keskuudestaan ainakin seuraavat toimihenkilöt jokaiselle kaudelle; sihteeri ja varapuheenjohtaja.

Joukkueiden toimihenkilöt ovat seuran jäseniä ja jokainen joukkue valitsee heidät keskuudestaan. Joukkueesta nimetään aina: joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja ja päävalmentaja. Lisäksi joukkueesta voidaan nimetä muita toimihenkilöitä, kuten huoltaja, toinen valmentaja, maalivahtivalmentaja jne.

 • hallitustyöskentelyä jatketaan jaetuin vastuualuein (puheenjohtaja, sihteeri,  taloudenhoitaja ja tapahtumaryhmät)

Tiedotus

Sisäinen tiedottaminen hoidetaan seuran kotisivuilla ja lehti-ilmoituksilla paikallisissa lehdissä sekä tarvittaessa muita tiedotusvälineitä käyttäen. Tavoitteena on, että seuran jäsenillä on laajasti tietoa seuran tavoitteista, toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.